Menu

Medalje over Adam Oehlenschläger af medaljør Harald Conradsen bestilt af Kunstforeningen. Foto: Camilla Agerskov

Det vedtages på en generalforsamling d. 17. marts, at medlemmer kan tage deres ægtefæller med til de udstillinger, der finder sted fredag, lørdag og søndag formiddag i Kunstforeningens lokale. Den tidligere bestilte medalje over Adam Oehlenschläger af medaljør Harald Conradsen uddeles til foreningens medlemmer. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Aalborg, Randers og Odense.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger