Menu

Det kobberstik, som uddeles som medlemsblad i 1852. Edvard Sonne (efter forlæg af Jens Juel), Jens Juel og hans hustru ved staffeliet, ca. 1852. Statens Museum for Kunst

Ved generalforsamlingen d. 1. april vedtages det at afsætte et beløb til prægning af en tidligere bestilt medalje for Adam Oehlenschläger af medaljør Harald Conradsen, samt at den skal præges i bronze og uddeles til alle medlemmer. Det vedtages også at præge ni eksemplarer i sølv til Danmarks og Sverige-Norges konger, de fire nordiske universiteter samt Oehlenschlägers tre børn.
Det vedtages, at virksomhedsåret skal ændres tilbage til at løbe fra 1. januar til 31. december, blandt andet på grund af en uhensigtsmæssig forskydning mellem bestyrelsens funktionsperiode og fordelingen af foreningens midler. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.
Fra 11. november afholder etatsråd og professor F.C. Sibbern en række forelæsninger ved de ugentlige sammenkomster, hvor kvinder får lov til at deltage.
Et kobberstik over et Jens Juel-maleri, som blev købt hos C.E. Sonne sidste år, uddeles som medlemsblad.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger