Menu

På generalforsamlingen d. 6. marts behandles virksomhedsplanen, og det vedtages at afsætte et beløb i to år til at få trykt en oversigt over Kunstforeningens historie, som skal uddeles til medlemmerne. [Formodentlig er der tale om Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864), som er kilde til disse oversigter.]
Ved samme lejlighed vedtages et forslag fra sidste år om forsøgsvis at ændre bortlodningsproceduren, således at der udtrækkes et antal medlemsnumre tilsvarende antallet af indkøbte kunstværker, hvorefter de vindende numre i en vis rækkefølge selv får lov til at vælge blandt værkerne. Den første bortlodning, der følger den nye procedure, finder sted d. 8. januar 1863.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger