Menu

På generalforsamlingen d. 8. januar afprøves en ny bortlodningsprocedure, og der udtrækkes et antal medlemsnumre tilsvarende antallet af indkøbte kunstværker. De vindende numre må selv vælge kunstværk efter den rækkefølge, de er trukket i. Der udsendes en skrivelse til de vindende medlemmer med en fortegnelse over samtlige kunstværker, deres nummer i rækkefølgen samt en invitation til valgdagen. D. 1. februar samles de medlemmer, hvis numre blev udtrukket, og valget blandt de indkøbte kunstværker foretages. Til generalforsamlingen d. 26. februar vedtages det, at den nye bortlodningsprocedure indtil videre bliver den gældende.
En del af foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Aalborg, Randers, Haderslev og Flensborg.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger