Menu

Der uddeles en oversigt over Kunstforeningens historie til alle medlemmer. [Formodentlig er der tale om Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. Udgivet af Bestyrelsen (Kunstforeningen: 1864).]
Det diskuteres, om man skal ændre praksis og kun indkøbe kunstværker af de kunstnere, som er medlem af Kunstforeningen, da man mener, at kunstnere ikke viser nok interesse for foreningen. Man frygter dog, at dette vil stå i vejen for erhvervelsen af mange gode kunstværker, og det vedtages i stedet på generalforsamlingen d. 4. maj, at bestyrelsen især skal rette sin opmærksomhed på værker af kunstnere, der er medlem, når der skal vælges kunst til indkøb.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Aalborg og Randers.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger