Menu

Ved en generalforsamling d. 2. april stiller et medlem forslaget om at bruge et overskydende beløb fra bestyrelsens frie kunstindkøb til at indkøbe malerier, der har vundet interesse på foreningens udstillinger. Formanden, N.C.L. Abrahams, stiller sig imod forslaget ved blandt andet at minde om kunstnernes dalende interesse for foreningens udstillinger. Det medlem, der stillede forslaget, bemærker derfor, at man burde bestemme, at kun kunstnere, der er medlemmer, kan sælge værker til foreningen. Bestyrelsen bemærker, at dette har været på tale, men man finder ikke tiden moden til sådan en ændring. Forslaget trækkes tilbage.
Der vedtages en forandring i lovene, således at foreningens sekretær og kasserer for fremtiden får stemmeret ved bedømmelsen af kunstværker.
Der er ikke mulighed for at sende foreningens anskaffede kunstværker til udstilling i provinsbyerne dette år.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger