Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed og afvikling af udstillinger i provinserne.
D. 4. april behandles virksomhedsplanen, og bestyrelsen fremsætter et ønske om at forberede et medlemsblad for 1868 og dermed bruge forud af næste års budget, og man vil forelægge resultatet på en ekstraordinær generalforsamling. Dette sker d. 8. august, hvor bestyrelsen meddeler, at man har udpeget Anton Dorphs maleri En ung fiskerkone venter sin mand hjem fra søen, og at kobberstikker Joel Ballin skal fremstille bladet.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger