Menu

Det meddeles, at bestyrelsen sidste år har indkøbt en portrætfigur af konferensråd og oldforsker C. Jürgensen Thomsen lavet af billedhuggeren Th. Stein, og den opstilles i Kunstforeningens lokale som minde for en af foreningens stiftere.
Det vedtages på en generalforsamling d. 12. marts at afsætte et årligt beløb til at indkøbe kunstværker fra Kunstforeningerne i Kristiana (Oslo) og Stockholm samt at foreslå de to foreninger at gøre det samme for at skabe en bedre forbindelse til hinanden og større gensidig udveksling af værker. Der tages efterfølgende kontakt til de to foreninger, men planerne realiseres ikke dette år.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger