Menu

Det vedtages at afsætte et beløb til at understøtte kunsthistoriker Philip Weilbachs udgivelse af en bog om C.W. Eckersberg.
Ved en generalforsamling d. 23. marts vedtages det som sædvanligt at skabe et medlemsblad, og man vælger for det kommende år, at det skal være et træsnit for at ophjælpe denne kunstart. Der udstedes en opfordring til kunstnere om at indsende forslag, og af de indkomne forslag vælges en tegning af Otto Haslund som genstand for træsnittet.
Efter en opfordring fra Kultusministeriet påtager bestyrelsen sig at være mellemmand mellem Den internationale udstilling i London i 1873 og de danske kunstnere, som ønsker at udstille hér. Der sendes 18 kunstværker til London.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger