Menu

På en generalforsamling d. 26. november foreslås det, at man allerede nu skal planlægge et medlemsblad for 1876. Det resulterer i en længere diskussion af foreningens fortsatte udgivelse af medlemsblade. Fra bestyrelsens side fremhæves det, at uddelingen af kunstarbejder til samtlige medlemmer er bestemt ved foreningens love. Fra anden side bemærkes det, at flere medlemmer hellere foretrækker pengene brugt på større indkøb af kunstværker til bortlodningen, og ved en afstemning bliver forslaget nedstemt.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger