Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til fotografisamlingen og studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag.

Der afholdes en udstilling over gammel fremmed kunst, som er ordnet af kunsthistoriker Karl Madsen, der også har skrevet kataloget dertil. Udstillingen vises for særligt inviterede - som Kultusministeren, direktøren for Kunstakademiet og medlemmerne af kommissionen for indkøb til Den Kgl. Malerisamling - dagen før den åbner for medlemmerne d. 2. oktober. I løbet af udstillingsperioden besøges den af flere af kongehusets medlemmer.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger