Menu

generalforsamlingen d. 17. marts vedtages det at udstede en præmie for en tegning til en pengeseddel. De indkomne forslag udstilles i foreningen, og præmien tildeles senere arkitekt Thorvald Bindesbøll.
Det vedtages d. 17. marts at foretage en ændring i lovene angående foreningens samling af originale håndtegninger, således at kun kunstnere, hvis værker indkøbes til en pris over 200 kr., forpligtes til at levere en tegning til samlingen. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger