Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til fotografisamlingen og studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Derudover vedtages det på generalforsamlingen d. 20. marts at tilføje til lovene, at Kunstforeningens studie- og skitsesamling skal tilbydes Den Kgl. Malerisamling, hvis foreningen opløses.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger