Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag.
Der afholdes en udstilling om moderne engelsk kunst arrangeret af International Society of Sculptors, Painters and Engravers, som er åben for ikke-medlemmer mod entrébetaling. I efteråret afholdes også en udstilling med værker af Jens Juel for at fejre 80-årsdagen for Kunstforeningens stiftelse [regnet fra 1829, hvor foreningen inviterede til offentlighedens deltagelse] og for at markere foreningens første offentlige udstilling, som fandt sted i 1828 og netop præsenterede Jens Juel.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger