Menu

Kunstforeningen afholder på Charlottenborg en udstilling af svensk kunst fra det 18. århundrede, som bliver en stor succes og indtil videre den mest besøgte udstilling i foreningens historie. Foruden medlemmerne og deres ægtefæller besøges udstillingen af 22.000 betalende gæster.
I stedet for en tidligere aftale om en bog om kunstneren N.A. Abildgaard har kunsthistoriker Leo Swane tilbudt foreningen at skrive en bog om kunstneren Dankvart Dreyer, som bliver udgivet og omsendt til medlemmerne dette år.
Fru Benny Claudi-Petersen, f. Grandjean, der afgik ved døden i 1919, har testamenteret en del af sin efterladte formue til et årligt legat for unge kunstmalere, som Kunstforeningen er blevet bestyrer af, og første uddeling af legatet sker d. 31. juli.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger