Menu

På grund af høje priser på alle transporter er Kunstforeningen hæmmet i sin udstillingsvirksomhed dette år, og flere planlagte udstillinger må derfor udskydes.
Fru Benny Claudi-Petersen, f. Grandjean, der afgik ved døden sidste år, har testamenteret en del af sin efterladte formue til et legat for unge kunstmalere, som Kunstforeningen bliver bestyrer af. Første uddeling af legatet sker d. 31. juli 1921.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger