Menu

Kunstforeningen

Vilhelm Hammershøi, Aksel Hansen, Carl Christian Constantin Hansen, F.F. Hansen, Hans Christian Hansen, Hans Nikolaj Hansen, Heinrich Hansen, Elise Konstantin-Hansen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 42-43: Vilhelm Hammershøi, Aksel Hansen, Carl Christian Constantin Hansen, Elise Konstantin-Hansen, F.F. Hansen, Hans Christian Hansen, Hans Nikolaj Hansen og Heinrich Hansen

Transskription

(42-43)
Hammershøj, Vilhelm. 1864.
1887*, En gammel Kone. Kr. 400.
1894, Interiør. 200.

Hansen, Aksel. Pag. 51.

Hansen, Carl Christian Constantin. 1804-1880.
1830*, Parti i Ringsted Kirke. Rd. 50.
1831*, Parti af Christiansborg Slot. 60.
* , Den Landflygtige Oedip tager Afsked med sine Døttre. Efter Sophokles. 120.
1832*, En Jæger, som viser en lille Pige sit Bytte. 70.
1834*, Gadedrenge spille med Tærninger. 160.
* , Kronborg Slot, set fra den nordlige Side. 300.
1835*, Ulysses i Cyclopens Hule. 100.
1837, Tre romerske Drenge om en Kulild.
1838, Et Selskab af danske Kunstnere i Rom. 300.
Vestatemplet i Rom med dets Omgivelser. 360.
1839, Parti af Kirken St. Lorenzo i Rom. 300.
1841, En neapolitansk Dreng med en Krukke. 150.
En neapolitansk Fiskerdreng. 150.
1856*, Morra-Spillere. 300.
1859*, Kong Abel lader Kisten med sin dræbte Broders formentlige Skatte aabne, men skuffes ved kun at finde en Munkekappe, samt Broderens Begjæring om at blive Begravet i denne Dragt. 250.
1881, Forum Romanum. Kr. 225.

Konstantin-Hansen, Elise. 1858.
1881*, En Lille Pige ved en Dør. Kr. 225.
1889*, En Kone mader en syg Gæsling. 250.
1892*, Fra en Æblehave. 300.
En cheramisk Skoul – en grib. 150.
1894*, Mørkt Veir over Limfjorden. 300.

Hansen, Fr.
1876, Kronborg Slotskirkes Portal. Pennetegning. Kr. 30.

Hansen, Hans Christian. 1803-1883.
1830*, Prospekt af det Indvendige af Roskilde Domkirke. Koloreret Tegning. Rd. 60.

Hansen, Hans Nikolaj. 1853.
1886, Tegning til ”Marsk Stig Visen”. Kr. 100.
1887, Genrebillede. Tusch. 100.
1889*, Ved Thebordet. 400.
Stemning. Pastel. 100.
1895, Fra Bøndernes Hegn. Bagsværd. *)

Hansen, Heinrich. 1821.
1849*, Parti fra Moldan-Broen i Prag. Akvarel. Rd. 15.
* , Parti i Nürnberg. Akvarel. 15.
1850*, Parti ved Moldan-Broen i Prag. Akvarel. 40.
1853*, Parti af Domkirken i Cordova. 100.
1854*, Moskeen i Cordova. 450.
1855*, Parti ved den sorte Prinses Monument i Kathedralen i Cantenbury. 300.

  • ) Medlemsbidrag.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen