Menu

Kunstforeningen

Emma Mulvad, Charles Ross, Godtfred Rump, W. Runeberg, Gustaf Rydberg, Albert Rüdinger, Martinus Rørbye

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 106-107: Charles Ross, Albert Rüdinger, Godtfred Rump, W. Runeberg, Gustaf Rydberg, Emma Mulvad og Martinus Rørbye

Transskription

(106-107)
Ross, Charles. 1816-1858.
1838*, Parti fra Bornhøved Hede. Rd. 30.

Rüdinger, Frits Albert Christian. 1838.
1884*, Strandparti ved Holbæk Fjord. Kr. 150.

Rump, Christian Gotfred. 1816-1880
1841*, Vinterlandskab. Rd. 80.
1851*, Parti fra Ry med Udsigt over Mossø. 200.
1850*, Parti af Egnen ved Himmelbjærget. 450.
1853*, Parti af Ry Sønderskov med Udsigt til Mossø og Gudensø. 560.
1858*, Parti af Christiania Fjord. 50.
1861*, Ariccia. I Baggrunden den romerske Campagne og Middelhavet. Eftermiddag. 120.
1880*, Strandparti. Maaneskinsaften i August. Kr. 500.

Runeberg, Valter.
1884, Amor og Bacchus. Gruppe i Terracotta. Kr. 800.

Rydberg. G.
1873, Vinterlandskab. Rd. 250.

Rønsholdt, Emma. 1838.
1867*, Frugtstykke. Rd. 85.

Rørbye, Martinus Christian Vedseltoft. 1803-1848
1831, En Torvedag i Viborg. Rd. 70.
* , Ulysses, der fortæller sine Bedrifter. 160.
1834*, Strandscene paa Gammel Skagen, imod et optrækkende Uvejr. 200.
1835, To Hyrdedrenge i den romerske Campagne. 160.
1839*, En ung Græker, skrivende ved nogle Ruiner. 140.
1840*, Vindenes Taarn i Athen. Figurerne i Kostume fra forskjellige Egne af Grækenland. 360.
1841, En græsk Skomager. 180.
1842*, Loggia fra Procida. 250.
* , Kilde ved Girgenti i det sydlige Sicilien. 480.
1843*, En neapolitansk Fiskerfamilie. 260.
1847, En bedende Italienerinde. 140.
1849*, Hallen foran Domkirken i Palermo. 200.
1850, En romersk Eremit. 40.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen