Menu

Kunstforeningen

Peter Ilsted, Valdemar Irminger, August Jerndorff, Just Jerndorff, Henrik Jespersen, I.W. Jessen, Viggo Johansen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 56-57: August Jerndorff, Just Jerndorff, Henrik Jespersen, I.W. Jessen, Peter Ilsted, Viggo Johansen og Valdemar Irminger

Transskription

(56-57)
Jerndorff, August Andreas. 1846.
1883, Ved Stranden. Kr. 80.
1885, Mappe med 5 Tegninger til Visen ”Liden Gunver”. 300.
1886, Landskab. Parti ved Kullen. Pastel. 100.
1887*, Egeskov. Jægersborg Dyrehave. 800.
1893*, Sommereftermiddag ved en lille dam i Søndermarken. 250.

Jerndorff, Just Ulrik. 1806-1847.
1834*, Parti ved den nordlige Side af Esrom Sø ved Skipperhuset. Formiddag. Rd. 40.
1835*, Havelse Mølle mellem Frederikssund og Frederiksværk. Eftermiddag. 50.
* , Frederiksborg Slot. 40.
1837*, Skovparti i Nærheden af Frederiksborg. 100.
1838*, Frederiksborg Slot. Aftenbelysning. 100.
1839, Chemnitzbach ved Hirnskretschen. 100.

Jespersen. H.G……59.

Jessen, I.W., Bøssemager
1835, En Ørn, udskaaren i Staal. Rd. 50.

Ilsted, Peter Vilhelm. 1861.
1886*, Finantsforhandling. Kr. 350.
1888*, Det Indre af en Landsbykirke. 150.

Fortsættes Pag.59.

Johansen, Viggo. 1851.
1880*, Efter Maaltidet. Kr. 800.
* , To Gamle. 400.
1881*, Studiehoved. 200.
1882*, En ung Pige i et Kjøkken. 500.
1883*, En Fikserkone i en Port. 2200.
1884*, Frugt og Grøntsager. 600.
1886*, Oktoberdag ved Tisvilde. 500.
1887*, Studiehoved. 200.
Børnene spille Lotteri. Blyantstegning. 100.
1888*, Hverdagsaften. 300.
Parti fra Skagen. Pastel. 100
1889, Parti fra Skagen. Pastel. 100.
1894*, Interiør. Pastel. 600.
1895*, Landskab med Gæs og Faar. Aftensol. Dragør. 400.
* , Den grønne Stue. 900.
1897*, En lille Pige med Gjæs. 800.

Irminger, Valdemar Heinrich Nicolaus. 1850.
1877*, Faar ved et Stengjærde. Kr. 200.
1879*, Taaget Efteraarsmorgen i en Skov. 150.
1881*, En Ordonnants. 250.
1883*, En Hoppe med sit Føl. 300.
1887, En saaret Løvinde. Statuette. Bronce. 500.
1888*, To Blinde fra Capri. 400.
I en romersk Kirke. L.M.
1899, Faar paa Endelave. Akvarel. 100.
1892, Heste rides Hjem – olie Graat i Graat. 100.
1893*, En gammel Kone fra Refsnæs. 400.
1894*, Landskab fra Hornbæk. 300.
1897*, Stille Aften. 1200.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen