Menu

Kunstforeningen

1826-01-18

Modtager

J.C. Spengler

Dokumentindhold

Invitation til at træde ind i den præliminære Kunstforeningen til J.C. Spengler. Spengler var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1826. Da foreningens foreløbige love blev vedtaget og underskrevet d. 24. februar af foreningens stiftere, var Spengler medunderskriver.

Transskription

(1)

Pro Memoria!

Overbevist om at der ved samlede og forenede Kræfter kan udrettes meget mere end med enkelte adspredte Evners Virksomhed, ere undertegnede sammentraadte i en præliminair Forening og have udarbeidet en Plan for et Selskab til Konstens Fremme, der vist nok her vil kunne stifte ligesaa megen Nytte som Erfarenhed bekræfter angaaende deslige Selskaber andensteds. Men for at give dette Arbeide den tilbørlige Grad af Fuldstændighed ønske vi at underkaste samme erfarnere og kyndigere Mænds Undersøgelse og Dom. I det vi holde os forvissede om, at Deres Høivelbaarenhed ei vil nægte os Deres Bistand til dette Øiemeds Fremme, tillade vi os derfor herved at tilstille Dem et Exemplar af denne Plan samt at indbyde Dem at tiltræde ovennævnte præliminaire Forening og vente saaledes Deres behagelige Nærværelse i vor lille Kreds den 27 dennes i Hotel du nord i Værelset No. 7 paa første Sal.

Den præliminaire Kunst Forening – 18. Januar 1826.

Fick, Hetsch, C.W. Eckersberg, J.L. Lund, JThiele, N. Høyen, J.P. Møller

Høivelbaarne
Hr Justitsraad Spengler

Fakta

Brev