Menu

Kunstforeningen

1826-06-17

Dokumentindhold

Cirkulære. Angående månedlige møder i sommerperioden, modtagergruppe 1.

Transskription

(1)

Da Sommeren ei synes at være en saa ganske beqvem Tid for Foreningens Medlemmer til at holde ugentlige Sammenkomster, saa besluttedes afvigte Fredag den 16 Januar: at i indeværende Sommer skulde Sammenkomsterne kun finde Sted den første Fredag i Julü og August Maaned, hvorimod de ugentlige Møder igen skulde begynde med Fredagen den 1ste September. Som Følge heraf vil Møderne fremdeles i denne Sommer kun finde Sted den 7de Julü, 1ste August og 1ste September og fra sidstnævnte Dag ugentlig, som hidtil.
Efter fuldendt Cirkulation udbedes denne Circulære med paategning tilbagesendt til
Den præliminaire Kunstforening den 17 Junü 1826.

Fick
Nygade No 90 anden Sal

Cirkulaire forevist
til
S.T. Hr Professor Hetsch. Hetsch
- Candidat Høyen. N. Høyen
- Lieutnant Krossing.
- Overkrigscommisairer Friis underretet derom.
- Professor Clausen. N. Høyen
- Justitsraad Spengler. Spengler
- Portraitmaler Jensen. C.A. Jensen
- Cancelliraad Thomsen. Thomsen

Fakta

Brev

Dansk

2. sal, Nygade 90
Foreningslove 157