Menu

Kunstforeningen

1826-01-18

Modtager

J.C. Spengler

Dokumentindhold

Invitation til at træde ind i den præliminære Kunstforeningen til J.C. Spengler. Spengler var medlem af Kunstforeningens bestyrelse i 1826. Da foreningens foreløbige love blev vedtaget og underskrevet d. 24. februar af foreningens stiftere, var Spengler medunderskriver.

Transskription

(1)

Pro Memoria!

Overbevist om at der med samlede og forenede Kræfter kan udrettes meget mere end med enkelte adspredte Evners Virksomhed ere undertegnede sammentraadte i en præliminair Forening og have udarbeidet en Plan for et Selskab til Kunstens Fremme der vist nok her vil kunne stifte ligesaa meget Nytte som Erfarenhed bekræfter angaaende deslige Selskaber andensteds. Men for at give dette Arbeide den tilbørlige Grund af Fuldstændighed ønske vi at underkaste samme erfarnere og kyndigere Mænds Undersøgelse og Dom. I det vi holde os forvissede om at Deres [????] ei vil nægte os Deres Bistand til dette Øiemeds Fremme, tillade vi os derfor hermed at tilstille Dem et Exemplar af denne Plan samt at indbyde Dem at tiltræde ovennævnte præliminaire Forening og vente saaledes Deres behagelige Nærværelse i vor lille Kreds den 27 Januar i Hotel du nord i Værelset No. 7 paa første Sal.

Den præliminaire Kunst Forening – 18. Januar 1826.

Fick, Hetsch, C.W. Eckersberg, J.L. Lund, Thiele, N. Høyen, J.P. Müller

Hr. Justitsraad Spengler

Fakta

Brev
Foreningslove 134