Menu

Kunstforeningen

1826-01-18

Dokumentindhold

Udkast til invitation til at indtræde i den præliminære kunstforening og deltage i arbejdet med at revidere foreningens love. Invitationen er stilet til Cosmus Bræstrup, C. Jürgensen Thomsen, Wilhelm Klingberg, Peder Malling og J.C. Spengler. Dertil er brevet også stilet til "Etatsraad Hansen", der formodentlig er C.F. Hansen, der senere svarer på en indbydelse til at deltage i den præliminære kunstforening, og til "Professor Clemens Ridder af Dannebroge", der måske er kobberstikker J.F. Clemens, 1748-1831, tysk-dansk kobberstikker. Det antages også, at der med "Professor Lorensen" er tale om "C.A. Lorentzen". Clemens og Lorentzen svarer også senere på indbydelsen.

Transskription

(1)

P.M.

Overbeviste om at der ved samlede og forenede Kræfter [overstreget: kunne] kan udrettes meget mere end ved enkelte adspredte Evners Virksomhed, ere undertegnede sammentraadte i en præliminair Forening og have udarbeidet en Plan for et Selskab til Kunstens Fremme, der vist nok her vil kunne stifte ligesaa megen Nytte som Erfarenhed bekræfter angaaende deslige Selskaber andensteds. Men for at give dette Arbeide den tilbørlige Grad af Fuldstændighed ønske vi at underkaste samme erfarener og kyndigere Mænds Undersøgelse og Dom. I det vi [overstreget: ansee] holde os forvissede om, at Deres [indskudt: Høivelbaarenhed] ei vil nægte os [overstreget: [??]] Deres Bistand til dette Øiemeds Fremme, tillade vi os derfor hermed at indbyde Dem at tiltræde ovennævnte præliminaire Forening og vente saaledes Deres behagelige Nærværelse i vor lille Kreds d: 27 Januar i Hotel du nord [indskudt: i [? vores Sal]] No 7 paa første Sal.

Den præliminaire Kunst Forening d: 18 Januar 1826.
Høivelbaarne Hr Etatsraad Hansen Ridder af Dannebrog og [? D.] Mand.
- Hr Justitsraad Bræstrup, [??] Politidirecteur.
- - - Spengler
Velbaarne Hr. [overstreget: Professor] Professor Klingberg
Malling
- - Lorensen
- - Clemens Ridder af Dannebroge
- [? Canceliraad] C. Thomsen

Fakta

Brev

Dansk

Foreningslove 170