Menu

Antallet af medlemmer er steget til 676, hvoraf 256 er udenbys. Bortlodningen afholdes på generalforsamlingen d. 28. november. Frederik 6. og Prins Christian Frederik (senere Christian 8.), som hver havde bidraget med 50 rigsdaler til foreningen dette år, deltager i bortlodningen med 5 numre hver.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité

Bortlodninger