Menu

Christen Købke, Parti udenfor den nordre Kastelport, 1834, Ny Carlsberg Glyptotek

Der udstedes prisopgaver i forskellige kategorier som bygningskunst og arkitekturmaleri, og der gøres adskillige bestillinger hos udvalgte danske kunstnere i udlandet samt kunstnere bosat i Danmark.
Foreningen beslutter at indtræde i udenlandske kunstforeninger og bliver i årets løb medlem af Kunstforeningerne i Stockholm, Hamborg, München og Dresden.
Medlemstallet er steget betydeligt, og foreningen flytter i marts til et større, lejet lokale på Østergade 13, hvor der er bedre mulighed for at holde møder, opstille tilbudte og indkøbte arbejder og fremvise kunstværker for medlemmerne. Første møde i det nye lokale afholdes torsdag d. 5. juni.
Det besluttes i sommeren dette år, at de ugentlige sammenkomster (torsdagsaftener), hvor der fremvises og diskuteres kunstværker, skal udvides til egentlige udstillinger, således at kunstværkerne også er tilgængelige for medlemmerne fredag, lørdag og søndag kl. 11-15. Kvinder får adgang til at se de udstillede værker i dette tidsrum for en årlig betaling på 2 rigsdaler for to billetter.
I december fremlægges foreningens virksomhedsplan for det kommende år, og det fremgår heri, at bestyrelsen og kunstkomiteen vil følge samme princip fra sidste år med indkøb af kunstværker, bestillinger hos kunstnere samt udstedelse af diverse prisopgaver.
I årets løb køber og bortlodder Kunstforeningen blandt andet Christen Købkes Parti udenfor den nordre Kastelport.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité

Udstillinger

Bortlodninger