Menu

Der bestilles flere kunstværker af danske kunstnere, og på generalforsamlingen d. 20. december besluttes det, at der hvert år også skal bestilles et maleri af en af Europas mest udmærkede kunstnere, på baggrund af den opfattelse at de efterhånden indkomne kunstværker kan være et mønster for kunsten og dannelsesmiddel for publikum. I første omgang vedtager man at bestille et maleri hos den franske kunstner Horace Vernet. Vernet svarer senere, at han har modtaget bestillingen, men ikke kan binde sig til en bestemt leveringsdato. Man modtager aldrig maleriet af Vernet, og idéen om at indkøbe værker af europæiske kunstnere droppes efterhånden.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité

Bortlodninger