Menu

D. 5. marts præsenterer bestyrelsen sin virksomhedsplan, hvori det foreslås at stille et beløb til fri rådighed for bestyrelsen til kunstindkøb samt at afsætte et beløb til et portræt af Bertel Thorvaldsen til uddeling som medlemsblad. Begge forslag afvises, og derfor udtræder størstedelen af bestyrelsens medlemmer. En ny bestyrelse vælges d. 26. marts (øverste bestyrelse i spalten til højre).
Advokat Orla Lehmann, som er nyligt indtrådt i bestyrelsen, fremsætter i en artikel i dagbladet Fædrelandet et forslag om at indskrænke bortlodningen af de indkøbte kunstværker og foreslår i stedet at lade en del af indkøbene blive i foreningens eje for at skabe en permanent samling med et nordisk sigte. Lehmann argumenterer for, at bortlodningen kun tilgodeser medlemmerne og ikke kunsten. Forslaget forelægges bestyrelsen og senere foreningen, og det nedstemmes, hvorefter Lehmann trækker det tilbage og træder ud af bestyrelsen.
D. 12. maj melder kunstnerne Constantin Hansen, Jørgen V. Sonne, Georg Hilker og Christen Købke sig kollektivt ud af Kunstforeningen. Kunstneren P.C. Skovgaard melder sig også ud denne dag. D. 3. juni melder billedhuggeren Harald Conradsen sig ud.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.
Der vælges bestyrelse for kalenderåret 1847 den 12. november 1848 (se nederst i spalten til højre).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Anden bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger