Menu

På en generalforsamling d. 8. marts vedtages et forslag fra bestyrelsen om at arrangere en udstilling med entrébetaling til fordel for genopførelsen af Frederiksborg Slot. Salene på Charlottenborg bliver senere lånt til formålet, og udstillingen åbner for publikum i sommermånederne. Indtægten indsættes midlertidigt i Bikuben, indtil man har bestemt nærmere, hvordan foreningen skal bidrage til genopførelsen.
Bestyrelsen henvender sig til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i en skrivelse d. 21. august med et forslag til forandring i den måde, hvorpå der indkøbes kunstværker til Den Kgl. Malerisamling på Christiansborg Slot. Forslaget går på at overdrage administrationen af Den Kgl. Malerisamling, og hermed ansvaret for indkøb, til en bestyrelse bestående af malerisamlingens to inspektører, to medlemmer fra Det Kgl. Akademi for de skønne Kunster og to medlemmer fra Kunstforeningen. Ministeriet afviser forslaget d. 28. august med, at et privat selskab som Kunstforeningen ikke skal indblandes i offentlige administrative forhold. Dog vil man gerne gøre brug af foreningens hjælp lejlighedsvist.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Flensborg, Haderslev, Aalborg og Randers.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger