Menu

Kunstforeningens nye lokaler på Frederiksholms Kanal, Det Kgl. Bibliotek, CC BY-NC-ND 3.0

En del af foreningens anskaffede kunstværker udstilles på Den Nordiske Kunst- og Industriudstilling, og der udlånes derfor ikke værker til provinserne dette år.
I april slutter foreningen sin virksomhed i lokalet i Amaliegade, og d. 11. november flytter man ind i nye lokaler på adressen Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, som blandt andet består af et bestyrelsesværelse, en inspektørbolig og en stor udstillingssal. D. 13. november åbnes lokalerne officielt for medlemmerne med en udstilling over danske kunstneres arbejder, som er blevet bortloddet til medlemmerne. Udstillingen løber til midten af december og er åben for ikke-medlemmer mod betaling i de sidste otte dage af udstillingsperioden. [Udstillingen efterfølges af en 2. afdeling med yngre kunstnere, som afholdes i 1889].
Rodemester Johannes Lund trækker sig tilbage efter 54 års tjeneste i foreningen, og maleren Viggo Jastrau tiltræder i stedet sin stilling som inspektør fra 1. september. [Formodentlig har Lund haft samme stilling, som Jastrau senere får, men han betegnes ikke som inspektør].

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger