Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Der foretages yderligere indkøb til foreningens samling af skitser og studier.
I løbet af året er udstillingen med værker af Jørgen Roed og udstillingen med japanske billeder åben mod betaling for ikke-medlemmer.
Kontingentet for livsvarigt medlemskab af Kunstforeningen stiger fra 160 til 200 kr. dette år.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger