Menu

Fra Kunstforeningens retrospektive Kristian Zahrtmann-udstilling i marts 1893. Kristian Zahrtmann, Fotografier af Dansk Billedkunst, Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek. Foto: Wandel

Fra Kunstforeningens retrospektive Kristian Zahrtmann-udstilling i marts 1893. Kristian Zahrtmann, Fotografier af Dansk Billedkunst, Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek. Foto: Wandel

Medlemsbladet for dette år er et illustreret værk over maleren Christen Købke skrevet af kunsthistoriker Emil Hannover, som har tilbudt at sælge værket til foreningen. Der afholdes en større udstilling af maleren Johan Thomas Lundbyes værker, som kunsthistoriker Karl Madsen ordner og skriver katalog til, og som de sidste uger af udstillingsperioden er åben for ikke-medlemmer mod betaling.
D. 16. maj afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor et forslag vedtages om at give bemyndigelse til at indlemme maleriet Studenterne forsvarer Kjøbenhavn under den svenske Beleiring af Kristian Zahrtmann i studie- og skitsesamlingen. Efter flere indvendinger mod dette bestemmer bestyrelsen sig dog senere for, at maleriet skal bortloddes som oprindeligt tænkt.
Der afholdes en stor retrospektiv Kristian Zahrtmann-udstilling i Kunstforeningens lokaler. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger