Menu

Fra Kunstforeningens retrospektive udstilling af P.S. Krøyers portrætter i 1894. P.S. Krøyer, Fotografier af Dansk Billedkunst, Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek. Foto: Wandel

Fra Kunstforeningens retrospektive udstilling af P.S. Krøyers portrætter i 1894. P.S. Krøyer, Fotografier af Dansk Billedkunst, Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek. Foto: Wandel

Der nedsættes et udvalg til at foretage en revision af foreningens love, og på en generalforsamling d. 29. marts kommer forslagene til forhandling. På baggrund af utilfredshed med kunstindkøbene og bestyrelsessammensætningen foreslår et mindretal af udvalgets medlemmer blandt andet at ændre indkøbs- og bortlodningsproceduren, således at der i stedet for bortlodningen trækkes summer mellem 200 og 2000 kr., så de vindende medlemmer selv kan erhverve sig kunstværker for den udtrukne sum. Forslaget møder stærk modstand og trækkes tilbage. I stedet vedtages andre lovændringer, fx at kunstnere, der afgår som bestyrelsesmedlemmer, først kan genvælges efter to år, samt at der fremover kun afholdes én årlig generalforsamling i februar måned.
Bestyrelsen har overdraget kunsthistoriker Karl Madsen opgaven at forfatte et værk om kunstneren Johan Thomas Lundbye, der skal forsynes med illustrationer og uddeles til medlemmerne næste år. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger