Menu

Fra Kunstforeningens store C.W. Eckersberg-udstillinger i 1895. C.W. Eckersberg, Fotografier af Dansk Billedkunst, Det Kgl. Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek

Formanden oberst V. Hoskiær afgår ved døden i juni måned.
Sidst på året afholdes to store og populære udstillinger med værker af C.W. Eckersberg, som er ordnet af kunsthistorikeren Emil Hannover, der også har skrevet kataloget.
Det tidligere bestilte værk om kunstneren Johan Thomas Lundbye skrevet af kunsthistoriker Karl Madsen uddeles til alle medlemmer d. 11. november i anledning af 70 årsdagen for Kunstforeningens stiftelse. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger