Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, blandt andet indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed og afvikling af udstillinger i provinserne.
generalforsamlingen d. 27. februar bemyndiges bestyrelsen til at udgive et værk om C.W. Eckersberg skrevet af kunsthistoriker Emil Hannover for et beløb, der svarer til tre års bevilling af den årlige sum til medlemsbladet. Udgivelsen af værket understøttes også med et beløb fra Carlsbergfondet.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger