Menu

Bestyrelsen har længe påtænkt en bekostelig udstilling samt kunsthistorisk værk om kunstneren Wilhelm Marstrand, og i løbet af året lykkes det at få støtte fra Carlsbergfondet til udgivelsen af værket, der skal skrives af kunsthistoriker Karl Madsen. Udstillingen planlægges afholdt på Charlottenborg det kommende år, da foreningens lokaler ikke vil kunne rumme det antal kunstværker, man forventer at samle. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger