Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed og afholdelse af foredrag.
Foreningen udgiver en bog om kunstneren Constantin Hansen skrevet af kunsthistoriker Emil Hannover til medlemmerne.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger