Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed og afholdelse af foredrag. På generalforsamlingen d. 27. februar vedtages lovændringer, der medvirker en større udskiftning af bestyrelsens medlemmer.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger