Menu

Fra 1. oktober til 2. december afholder Kunstforeningen en større udstilling om svensk kunst på Charlottenborg, som på foreningens initiativ er arrangeret af Konstnärsförbundet i Stockholm. Udstillingen får stor pressebevågenhed og er åben for offentligheden mod entrébetaling. Elever på kunstskoler og kunstakademier får gratis adgang.
D. 17.-28. oktober, under udstillingen over svensk kunst, bliver Kunstforeningens lokaler stillet til rådighed for kunstneren Vilhelm Kyhns arvinger, der afholder en auktion over Kyhns efterladte kunstværker.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger