Menu

På en ekstraordinær generalforsamling d. 18. marts vedtages det at forhøje det almindelige medlemskontingent for første gang i foreningens historie på grund af generelle prisstigninger i den seneste tid, især også på kunstværker, hvilket har bevirket, at alle foreningens udgifter er steget. Kontingentet for indenbys medlemmer stiger fra 16 til 20 kr. og for udenbys medlemmer fra 8 til 12 kr. Et livsvarigt medlemskab stiger fra 200 til 300 kr. Sammen med et par andre ændringer i lovene ændres også den territoriale grænse, der er trukket mellem indenbys og udenbys medlemmer. Ændringerne træder i kraft 1. januar 1919. På grund af de økonomiske bekymringer opfordres der også til at forsøge at hverve nye medlemmer.
Kunstforeningens samling af fotografier efter dansk kunst, som indtil videre har været deponeret i Kunstmuseet [Statens Museum for Kunst], skal nu deponeres i den nystiftede ”Kunstakademiets Fotografisamling”. Foreningens samling af fotografier efter udenlandsk kunst afhændes til samme mod en passende godtgørelse.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger