Menu

Fra Kunstforeningens skulpturudstilling 1919. Frederiksholms Kanal, Kunstforeningens skulpturudstilling med interiør, Det Kgl. Bibliotek, CC BY-NC-ND 3.0

Fra Kunstforeningens skulpturudstilling 1919. Frederiksholms Kanal, Kunstforeningens skulpturudstilling med interiør, Det Kgl. Bibliotek, CC BY-NC-ND 3.0

I overensstemmelse med en truffen beslutning forrige år træder stigninger i medlemskontingentet og ændringer vedrørende den territoriale grænse mellem indenbys og udenbys medlemmer i kraft d. 1. januar.
generalforsamlingen d. 27. februar foreslår et medlem at afskaffe bortlodningen, da der ofte er utilfredshed med denne samt kritik af kunstindkøbene, for i stedet at satse på andre sider af foreningens virksomhed som fx foredrag og udstillinger af fortrinsvis ældre kunst. Bestyrelsen vil tage forslaget under overvejelse. [Forslaget vedtages aldrig.]

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger