Menu

generalforsamlingen d. 15. februar kritiserer flere medlemmer bestyrelsens kunstindkøb, og der er diskussion om, hvilke kunstnere der skal vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår kunstnerne Aksel Jørgensen og Ludvig Find, mens en opposition foreslår kunstnerne Harald Giersing og Jais Nielsen for at have repræsentanter for Den Frie Udstilling og Grønningen i bestyrelsen. Ved en afstemning vælges de sidstnævnte.
Kunstforeningen afholder to udstillinger som en del af et interskandinavisk samarbejde, der i nogle år har bestået mellem Kunstforeningen og Sveriges Allmänna Könstforening; nemlig en udstilling om den svenske kunstner Ernst Josephson arrangeret af den svenske forening og en udstilling om kunstneren Joakim Skovgaard, der afholdes i Den Frie Udstillings lokaler, og som efter endt udstillingsperiode sendes til Stockholm. Begge er åbne for ikke-medlemmer mod entré.
I efteråret påbegynder foreningen udgivelsen af tidsskriftet Kunstbladet, som redigeres af kunsthistoriker Leo Swane og uddeles til alle medlemmer. Ikke-medlemmer får mulighed for at tegne abonnement på tidsskriftet.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger