Menu

generalforsamlingen d. 21. februar diskuteres foreningens økonomiske vanskeligheder og især den fortsatte udgivelse af tidsskriftet Kunstbladet, der er bekostelig trods et tilskud fra Ny Carlsbergfondet. Bestyrelsen fremlægger derfor til diskussion, om der skal foretages besparelser andre steder, fx ved at skære i administrationsudgifterne, skære i kunstindkøbene eller ved at lade udstillingerne ophøre, hvilket flere medlemmer er stærkt imod, og forslagene forkastes ved afstemning. Foreningens ledelse diskuteres, men til sidst genvælges bestyrelsen dog.
I løbet af året udgiver foreningen seks numre af Kunstbladet med kunsthistoriker Leo Swane som redaktør.
Foreningen afholder d. 1.-20. oktober en større retrospektiv udstilling af L.A. Rings værker i Den Frie Udstillings lokaler, som er åben for ikke-medlemmer og får stor pressebevågenhed. I perioden 14.-23. oktober er foreningens lokale udlejet til firmaet Winkel & Magnussen, som afholder en kunstauktion.
Foreningen tildeles retten til at reproducere nogle af den afdøde kunstner Th. Philipsens dyreskulpturer efter kunstnerens eget ønske. Foreningen planlægger at anvende reproduktionerne til at forøge gevinsten ved de årlige bortlodninger.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger