Menu

Der ansøges om tilladelse fra Prins Christian Frederik (senere Christian 8.) til at afholde en offentlig udstilling, hvilket bliver bevilliget, men udstillingen bliver ikke realiseret, da der ikke kan findes passende lokaler til formålet.
D. 19. oktober afholdes generalforsamling, hvor foreningens foreløbige tilværelse diskuteres, og d. 26. samme måned konstitueres ”Kunstforeningen i København” som permanent forening. Det besluttes, at foreningens bestyrelse skal bestå af fem medlemmer, hvoraf minimum to skal være kunstnere, og den kommer således til at bestå af en formand, to bestyrere, en sekretær og en kasserer. Den nye bestyrelse formulerer efterfølgende nye love baseret på det tidligere vedtagne lovudkast.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse