Menu

På en generalforsamling d. 18. januar besluttes det, at der skal ansøges om ny tilladelse til at afholde en offentlig udstilling, da den tidligere bevilling ikke blev benyttet, og i september afholdes endelig den længe påtænkte udstilling i et lokale på Kongens Nytorv i gården til nr. 21. Størstedelen af de udstillede kunstværker er af Jens Juel, og de er ordnet i en kronologisk oversigt, der følger kunstnerens udvikling.
Prins Christian Frederik (senere Christian 8.) tilsiger Kunstforeningen sin understøttelse og ytrer tilfredshed med de i 1827 formulerede love.
På generalforsamlingen d. 14. november nedsættes der for første gang en kunstkomité, der skal forestå udvælgelse og indkøb af kunstværker.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité

Udstillinger