Menu

Indtil videre har Kunstforeningen haft en privat karakter, men i april udsender bestyrelsen en subskriptionsindbydelse, der inviterer til offentlighedens deltagelse i foreningen og præsenterer dens formål. Det fremgår, at foreningens sammenkomster afholdes ugentligt i vintermånederne og månedligt om sommeren, samt at det årlige medlemskontingent er 8 rigsdaler for københavnske medlemmer og 4 rigsdaler for udenbys medlemmer.
Det fremgår også, at foreningens kunstkomité skal vælges af medlemmerne, og flertallet af komiteen skal være kunstnere. Komiteen skal foreslå kunstværker til indkøb, men inden da skal forslagene først godkendes af foreningens samtlige medlemmer ved en ballotering.
Foreningens første kunstindkøb foretages d. 10. december med maleriet Kjøkkenscene af Albert Küchler.
Fra april bliver foreningens sammenkomster afholdt torsdag aften i stedet for fredag (og nu kaldet torsdagsaftener).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité