Menu

D. 25. januar optages Bertel Thorvaldsen som livsvarigt medlem af foreningen.
Det vedtages, at kunstkomitéen fremover skal bestå af fem kunstnere og fire ikke-kunstnere. På generalforsamlingen d. 15. december vedtages det, at bestyrelsen for fremtiden skal bestå af en formand, to kunstnere og to ikke-kunstnere, og at der uden for administrationen skal vælges en sekretær og kasserer, der skal sidde i to år. Forandringen skal træde i kraft ved næste skifte i oktober det kommende år. Der foretages bestillinger hos udvalgte danske kunstnere i udlandet med henblik på det kommende års bortlodning, og der bestilles blandt andet hos Ditlev Blunck og Jørgen V. Sonne.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Kunstkomité

Bortlodninger