Menu

generalforsamlingen d. 21. februar fremhæver bestyrelsen medaljekunst som en kunstart, man i foreningen endnu ikke har satset på, og det vedtages at lade medaljøren Harald Conradsen udføre en medalje for den nyligt afdøde Adam Oehlenschläger.
Efter flere indkomne anmodninger besluttes det at give tilladelse til, at der på enkelte betingelser kan afholdes offentlige auktioner i foreningens lokale.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger