Menu

Virksomhedsplanen præsenteres på en generalforsamling d. 13. februar, hvor det vedtages, at bestyrelsen i år får stillet et mindre beløb til rådighed til indkøb af kunst, eftersom man på en ekstraordinær generalforsamling sidste år besluttede at bruge en stor del af dette års budget på erhvervelse af en plade af kobberstikker C.E. Sonne og aftryk heraf til medlemmerne.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger