Menu

På en generalforsamling d. 26. februar vedtages det at få lavet en tegning over billedhuggeren H.E. Freunds Ragnarokfrisen på Christiansborg Slot, og maleren Henrik Olrik påtager sig opgaven. Tegningen skal ledsages af en kort tekst og uddeles til samtlige af foreningens medlemmer.
Foreningens møder i lokalet på Nørregade 250 ophører d. 8. oktober, og fra 3. december afholdes møderne i stedet i et lokale på Kongens Nytorv 206, hvor de anskaffede kunstværker udstilles i slutningen af året. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Randers, Aalborg, Flensborg og Odense.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger