Menu

Angående bestyrelsens frie kunstindkøb vedtages det, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal erklære sig enige, før et værk kan købes.
Til alle medlemmer uddeles der et litografi bestilt sidste år over Ragnarokfrisen af billedhuggeren H.E. Freund, og det ledsages af en forklarende tekst skrevet af kunsthistorikeren N.L. Høyen. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Randers, Aalborg, Flensborg og Odense.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger